8/3/08

Επίλεκτες Σελίδες από το Έργο του Γιάννη ΓαλανούΚατόπιν ιδιαίτερα επιμόνων παρακλήσεων από σημαντικό αριθμό επισκεπτών μας παρουσιάζουμε σήμερα τα δύο ποιήματα του Γιάννη Γαλανού, που είναι αφιερωμένα στον γνωστό ιστορικό Γιώργο Μαργαρίτη. Είναι προφανές το ενδιαφέρον των πολυάριθμων ιστορικών που μας επισκέπτονται για τα ποιήματα αυτά και αναμενόμενη η προσδοκία τους να τα δουν αναρτημένα. Πέρα από αυτό, η παρούσα ανάρτηση -απο την συλλογή Σύγχρονος Κόσμος- αποσκοπεί στην κατάδειξη της μεθόδου με την οποία εμπνέεται και συγγράφει ο Γιάννης Γαλανός, όπου ένα ελάχιστο ερέθισμα μετασχηματίζεται σε ποιητική έκφραση. Το μοτίβο αυτό απαντάται στο σύνολο των ποιημάτων του, που είναι αφιερωμένα σε καθηγητές, μέλη της ακαδημίας και ερευνητές- δίχως οι τελευταίοι να γνωρίζουν τα εν λόγω πονήματα. Συνοδεύουμε την δημοσίευση των δύο ποιημάτων με μια ακόμα σελίδα φωτογραφιών του ποιητή από την ίδια συλλογή. Υπενθυμίζουμε ότι περισσότερες πληροφορίες για τον Γιάννη Γαλανό υπάρχουν στην πρώτη δημοσίευση σελίδων από το ποιητικό του έργο στην ιστοσλίδα αυτή.

Τέλος, δεν μπορούμε να μη σημειώσουμε ότι η επίμονη απαίτηση των φίλων της σελίδας δε συνοδεύτηκε από μια ανάλογη υποστήριξη του Γιάννη Γαλανού στη σχετική δημοσκόπηση της σελίδας μας- η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια: